elso oldal
„ELSŐOLDAL” PROJEKT
< Programozás > < Túraproject > < CSS > < JQuery > < Javascript > < PHP > < Táblázatok >
programozás

PHP tömbkezelő függvények

array_change_key_casevisszaad egy kis vagy nagybetűsre cserélt string indexű tömböt
array_chunkfeldarabolja a tömböt
array_count_valuesösszeszámolja minden érték előfordulását a tömbben
array_difftömbök közti különbséget számolja ki
array_fillfeltölt egy tömböt egy megadott értékkel
array_filter megsszűri a tömb elemeit egy függvény visszahívásával
array_flipfelcseréli a tömb elemeit és kulcsait
array_intersectkiszámítja a tömbök metszetét
array_key_existsellenőrzi a keresett index/kulcs létezését a tömbben
array_keysvisszaadja egy tömb összes indexét
array_map egy függvényt alkalmaz minden megadott tömb elemére
array_merge_recursiverekurzívan egyesít két vagy több tömböt
array_merge egyesít két vagy több tömböt
array_multisort egyszerre több tömböt vagy egy többdimenziós tömböt rendez
array_pad adott méretűre bővít és tölt fel egy tömböt
array_popkivesz egy elemet a tömb végéről
array_push egy vagy több elemet illeszt a tömb végére
array_rand véletlenszerűen egy vagy több elemet hoz elő a tömbből
array_reduce elemi értékre csökkenti a tömböt tetszőleges függvény meghívásával
array_reverse tömb fordított sorrendű elemeivel tér vissza
array_search adott elemet keres a tömbben és az indexével tér vissza
array_shift kivesz egy elemet a tömb elejéről
array_slicea tömb egy részével tér vissza
array_splice lecseréli a tömb egy részét
array_sum tömbbeli elemek összegét számolja ki
array_uniquetörli az ismétlődő elemeket
array_unshift beszúr a tömb elejére egy vagy több elemet
array_valuesvisszadja az összes tömbben előforduló értéket
array_walk felhasználói függvényt futtat a tömb minden elemén
array létrehoz egy tömböt
arsort fordított sorrendben rendez egy tömböt megtartva az indextársítást
asorttömb elemeit rendezi megtartva az indextársítást
compact tömbbe tömöríti a változókat és értékeiket
countmegszámolja az elemeket egy változóban
currentvisszaadja egy tömb aktuális elemét
each visszaadja a tömb pillanatnyilag kijelölt elemét és lépteti a belső mutatót
end az utolsó elemre állítja a tömb belső mutatóját
extract tömbből változókat helyez el az aktuális szimbólumtáblába
in_arrayTRUE-val tér vissza, ha létezik az érték a tömbben
key asszociatív tömb pillanatnyilag kiválasztott kulcsát adja vissza
krsortkulcsok alapján fordított sorrendbe rendez egy tömböt
ksortkulcsok alapján rendezi a tömböt
list értéket rendel a felsorolt változókhoz
natcasesort tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján kis-nagybetűk figyelembevétele nélkül
natsort tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján
next előre mozgatja a tömb belső mutatóját
posvisszaadja a tömb aktuális elemét
prevvisszlépteti a tömb belső mutatóját
range egy tartományt lefedő tömböt készít
reset a tömb belső mutatóját az első elemére állítja
rsortfordított sorrendben rendez egy tömböt
shuffleösszekeveri a tömb elemeit
sizeofvisszadja a változó elemszámát
sorttömböt rendez
uasort tömböt rendez egy felhasználó összehasonlító függvénnyel megtartva az indextársítást
uksort tömböt rendez kulcsai alapján egy felhasználó összehasonlító függvénnyel
usort tömböt rendez elemértékei alapján egy felhasználó összehasonlító függvénnyel